1 Добре діло рою «Фенікс»
2 Добре діло рою «Самарські козаки»
3 Добре діло рою «Соколята»
4 Добрі справи рою «Фенікс»
5 Добре діло рою «Орільські джури»
 
Algebra Biologiya Literatura Geometriya Geografiya Obj Fizika Ekonomika Istoriya Astronomiya Informatika