Експедиція «Моя Батьківщина – Україна» проводиться з метою вдосконалення змісту, форм та засобів виховної роботи на кращих традиціях українського народу, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення дітей та молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини, природного різноманіття рідного краю,  ознайомлення з об’єктами заповідного фонду України.
Основними завданнями експедиції «Моя Батьківщина – Україна» є виховання в учнівської молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, духовних і культурних цінностей українського народу; формування в учнівської молоді активної громадянської позиції щодо збереження обєктів матеріальної культури та природи;   залучення учнівської молоді до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та природного довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів, а також до науково - дослідницької роботи; створення умов для оволодіння учнями практичними навичками пошукової роботи, розширення напрямів краєзнавчих досліджень; задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів та здібностей; просвітницька діяльність.
Для участі у II (обласному) турі конкурсу краєзнавчо-дослідницькі роботи переможців I (регіонального) туру конкурсу (по одній роботі з кожного напряму) подаються щороку до 25 жовтня в КЗ ДДЮЦМС ДОР за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул.. Яружна, 49-а. Міста Дніпропетровськ та Кривий Ріг подають 1 роботу з кожного району по кожному напрямку. 
Разом з конкурсними роботами також подаються:
- заявка на участь краєзнавчо-дослідницьких робіт переможців І (регіонального) туру у II (обласному) турі конкурсу;
- копія наказу департаменту, управління, відділу освіти міських та районних адміністрацій про підсумки проведення I туру конкурсу;
- інформація (у довільній формі до 3-х сторінок) про хід експедиції «Моя Батьківщина – Україна», проведення районних та міських краєзнавчих конференцій, інших масових заходів у її рамках з цікавими прикладами роботи навчальних закладів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Algebra Biologiya Literatura Geometriya Geografiya Obj Fizika Ekonomika Istoriya Astronomiya Informatika