Сучасна  незалежна держава Україна має величезний потенціал розвитку, різноманітну гарну природу, а різні її регіони пройшли свій неповторний історичний шлях розвитку. Нашу країну знають, а її волелюбний талановитий народ поважають у всьому світі .

 

У сучасному українському туризмі словосполучення «освітній туризм» сприймають як освіту за кордоном. Наш центр розробив концепцію освітнього туризму, що передбачає вивчення, дослідження учнівською молоддю історії, культури, традицій, пам’яток національного та місцевого значення всіх регіонів нашої України. Коли люди не досить гарно знають власну історію, це часто веде до непорозуміння, бо «немає сучасного без минулого». Історико-культурна спадщина належить до найцінніших надбань людства. Вона зосереджує в собі кращі здобутки, є золотим скарбом народу.

 

Туризм та екскурсії – активний засіб пізнання навколишнього світу, формування кругозору, підвищення рівня знань, естетичних і культурних смаків громадян та гостей України. Вони ознайомлюють з історичними, культурними, природними пам’ятками, тисячолітніми сторінками духовності українського народу.

 

На Виконання Державних цільових програм "Про поліпшення туристсько-краєзнавчої роботи  у навчальних закладах,які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України"  Наказ Міністерства освіти і науки Укрїани від 06.04.06 №286 центром розроблено  Програму  освітнього туризму, яка направлена на  створення методологічних засад  для системної і цілеспрямованої діяльності з питань виховання молодої людини-патріота України готового самовіддано розбудовувати її,  виявляти національну гідність, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, розвитку важливої суспільної площини спілкування людей засобами освітнього туризму.

 

Освітній туризм  є складовою навчально-виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими громадянами 14-35 річного віку соціального досвіду, готовності познайомитися з історією, культурою, традиціями народів світу, загартуватися як фізично, так і морально, сприяти формуванню здорового способу життя.

 

Концепція передбачає створення цілісної системи освітнього туризму в Україні шляхом реалізації таких навчально-виховних завдань:

·   Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні  відповідно до інтересів та можливостей;

·    Виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України,державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України, історичних святинь як України, так і інших держав;

·     Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду,успадкування духовних та культурних надбань українського народу та народів світу;

·     Формування мовної культури;

·     Сприяння розвитку фізичного,психічного та духовного здоров’я;

·     Задоволення естетичних та культурних потреб особистості;

·     Розвиток інтелектуальних здібностей;

· Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності ,антигромадської діяльності;створення умов для висвітлення проблем освітнього туризму в засобах масової інформації;

·      Реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.

 

Основними принципами освітнього туризму є:

·        Принцип толерантності

·        Принцип гуманізації;

·        Принцип суб’єкт – суб’єктної взаємодії;

·        Принцип цілісності;

·        Принцип креативності;

·        Принцип інноваційності;

·        Принцип диференціації;

·        Принцип життєвої творчої самодіяльності

 

Очікувані  результати  впровадження  :

·        Дбайливе ставлення до національних багатств,рідної природи,пошана до історичної пам’яті, любов до рідної культури, мови,національних свят і традицій,збереження та зміцнення  власного здоров’я;

·        Створення комплексної навчально-пізнавальної програми практичного ознайомлення учнів з країнами Європи та системне проведення інформаційно-пізнавальних подорожей;

·        Участь переможців Всеукраїнських, обласних конкурсів,змагань в Міжнародних заходах та проведення їх в Україні;

·        Створення ефективної виховної системи туристсько-краєзнавчого виховання молоді;

 

Шляхи  реалізації  Концепції освітнього туризму:

·   Підготовка цільових програм з освітнього туризму з метою поліпшення вивчення іноземних мов,історії,географії,культури,волонтерського руху, популяризації здорового способу життя,підвищення престижу та привабливості туризму;

·       Активне залучення до освітнього туризму діячів сучасної культури,мистецтва,науки,туристів,спортсменів;

·       Забезпечення активної  участі молоді в державотворчому процесі,громадському русі у відзначенні Дня Європи, Міжнародних днів рідної мови,захисту дітей,миру тощо;

·       Забезпечення проведення заходів з різних видів спортивного туризму;

·     Організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі програм, проектів молодіжних громадських організацій, клубів за інтересами, спрямованих на розвиток освітнього туризму.

·     Популяризація молодіжного внутрішнього та міжнародного туризму, популяризація пам’яток культури та природи,історичних місць та подій,етнографії та життєписів відомих діячів;

 

В рамках Програми освітнього туризму центр пропонує 5-7 денні подорожі по регіонам нашої країни зі Сходу до Заходу,  які передбачають не лише відвідування пам’яток історії та культури, відвідування музеїв та культурних закладів, а творчі зустрічі та спілкування учнівської молоді студентів, активістів туристсько-краєзнавчого руху різних областей України, спільне обговорення актуальних питань розвитку країни, збереження національних багатств,  виховання за принципами освіти для сталого розвитку,обмін ідеями та досвідом роботи. Ми живемо під гаслом «З любов’ю до Батьківщини- до європейської спільноти» і пропонуємо практичний шлях втілення нашого європейського вибору  – мандрувати Україною, вивчати її, виховувати справжніх патріотів своєї землі.

 

Вінницька область alt
alt Волинська область
Дніпропетровська область alt
alt Донецька область
Закарпатська область alt
alt Запорізька область
Івано-Франківська область alt
alt Київська область
Львівська область alt
alt Миколаївська область
Полтавська  область alt
alt Сумська область
Харківська область alt
alt Хмельницька область
Херсонська область alt
alt Черкаська область
Чернігівська область alt
alt Чернівецька область
Тернопільська область alt

 

Algebra Biologiya Literatura Geometriya Geografiya Obj Fizika Ekonomika Istoriya Astronomiya Informatika