Важливим чинником сучасних державотворчих процесів та духовного відродження України є освіта.
 
Через надання знань, формування умінь та навичок, систему виховних впливів навчальні заклади допомагають учням у виборі занять за інтересами, а у подальшому - і у виборі майбутньої професії.
Значну роль у творчій самореалізації учнівської та студентської молоді відіграють позашкільні навчальні заклади туристсько-краєзнавчого напряму.
 
Під час туристських походів, краєзнавчих експедицій та екскурсій діти та молодь пізнають історію рідного краю, витоки національної культури, свій родовід, мають можливість випробувати силу волі та загартуватись фізично.
 
Доступні та цікаві форми позашкільної роботи сприяють зміцненню  здоров’я вихованців, потягу до самоствердження, вихованню лідерських якостей, формують стійкі інтереси до здорового способу життя.
 
Запропоновані програми гуртків туристсько-краєзнавчого напряму є важливим засобом досягнення навчальної та виховної мети у роботі з учнівською молоддю.
 
Програми розроблені авторським колективом та розраховані для роботи з гуртками позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів України.
 
Навчальні програми створені на основі Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676. При підготовці програм гуртків краєзнавчого напряму частково використані матеріали Орієнтовних навчальних програм туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді (видання - К., ІЗМН, 1996).
 
Зазначені програми розглянуто та схвалено методичною радою Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (протокол від 19.03.2012 № 1) та Науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол від 21.03. 2012  № 2).
 
Листом МОНмолодьспорту України від 02.04. 2012 № 1/11-4293 збірник „Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий напрям” схвалено до видання з грифом „Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України”.
 
 
 
Збірник "Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий напрям" (Випуск 1)
 

 

Збірник "Програми з позашкільної освіти: туристсько-краєзнавчий напрям" (Випуск 2)

 


Лист Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 № 111-10903 про надання грифа Рекомендовано.

 

Програма гуртка «Екологічне краєзнавство» (основний рівень, 1-3 роки навчання).
   
Програма гуртка Археологічне краєзнавство (основний рівень, 1-3 роки навчання).
   
Програми гуртків Пішохідний туризм, Водний туризм, Велосипедний туризм, Лижний туризм, Гірський тур.
   
Навчальна програма "Сокіл ("Джура")"
 
Навчальні програми ДДЮЦМС затверджені на обласному рівні
 
 
 
Навчальна програма "Спортивне орієнтування" (початковий та вищий рівень)
   
„Краєзнавці-екскурсоводи” (початковий та основний рівні, 3 роки навчання)

 

Algebra Biologiya Literatura Geometriya Geografiya Obj Fizika Ekonomika Istoriya Astronomiya Informatika