З метою реалізації державної політики в галузі позашкільної освіти, сприяння розвитку педагогічної творчості та зростання професійної майстерності педагогів в КЗ «ДДЮЦМС» ДОР діє методичне об’єднання керівників гуртків.

 

Основний зміст роботи методичного об’єднання:

- здійснює аналіз підсумків навчального-виховного процесу;
- вносить пропозиції щодо корегування програмних вимог до змісту навчальних планів, організації атестації педагогів, залучає керівників гуртків до інноваційної діяльності;
- організовує роботу з молодими педагогами, сприяє росту їх професійної майстерності.
 
Засідання методичного об’єднання відбуваються упродовж навчального року, у його діяльності найбільшого поширення набули такі види роботи: заслуховування й обговорення доповідей, взаємовідвідування відкритих занять і виховних заходів, бібліографічні огляди, вивчення методичних матеріалів, групові практичні заняття тощо.
 
 
Для забезпечення доступної та якісної позашкільної освіти в гуртках закладу відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави й регіону у 2013-2014 навчальному році основними напрямками роботи методичного об’єднання  є:

- продовження роботи над удосконаленням методик проведення освітнього моніторингу та запровадження рейтингової системи оцінювання досягнень гуртківців;

- створення інформаційного навчального простору за видами дитячо-юнацького туризму;

- впровадження педагогічних інноваційних технологій у навчальний процес;

- підготовка збірних команд закладу (за видами туризму) до виступу у змаганнях різного рангу;

- удосконалення системи роботи щодо навчання вихованців умінням і навичкам здорового способу життя;                                                                                                                                                               

- запровадження ефективних форм роботи з батьками;

- розширення партнерських зв’язків з громадськими організаціями;

- забезпечення самоврядування в гуртках.

Algebra Biologiya Literatura Geometriya Geografiya Obj Fizika Ekonomika Istoriya Astronomiya Informatika