Комунальний заклад „Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва” Дніпропетровської обласної ради - це сучасний позашкільний заклад освіти, який координує туристсько-краєзнавчий напрямок та роботу з європейської просвіти серед учнів, студентів та педагогів Дніпропетровської області. Статут закладу затверджений Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 29.01.2009 № 523-18/У.
 
Дитячо-юнацький центр охоплює своєю діяльністю більше 200 000 тисяч школярів.
 
З метою пропаганди здорового способу життя підростаючого покоління Центр проводить обласні та міжнародні змагання, фестивалі, конкурси з різних видів спортивного туризму серед студентської молоді вищих навчальних закладів, технікумів, професійно-технічних училищ та вихованців інтернатів, дитячих будинків та притулків. Під гаслом „Туризм замість вулиці” Центр залучає до роботи такі категорії дітей як: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з вадами здоров’я та неадекватною поведінкою.
 
Впроваджуючи інноваційні форми туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи Центр здійснює національно-патріотичне та полікультурне виховання молоді, залучає до активного та здорового способу життя, організує участь у міжнародних масових заходах в галузі освіти, культури, спорту і відпочинку, здійснює методичну допомогу педагогічним працівникам.
 
Згідно з планом МОНУ проводяться Всеукраїнські семінари-практикуми з питань туристсько-краєзнавчої діяльності учнівської молоді для директорів регіональних центрів туризму і краєзнавства.
 
Координуючи туристсько-краєзнавчу роботу на місцях Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва щорічно узагальнює інформацію про стан розвитку туристсько-краєзнавчої роботи та європейської просвіти серед учнівської молоді в містах та районах Дніпропетровської області, розробляє стратегії розвитку та вносить пропозиції щодо удосконалення цієї роботи. Запровадив щорічне проведення Рейтингу результативності роботи управлінь, відділів, департаментів освіти щодо участі у обласних заходах з питань туристсько-краєзнавчої та євроінтеграційної діяльності. Методика виявлення кращих регіонів області враховує не тільки участь або проведення  у своєму місті або районі масового заходу, але і якісні показники цього заходу. За результатами рейтингу кращі представники міст та районів області: учнівська молодь та педагоги, нагороджуються екскурсійно-пізнавальною подорожжю Україною, країнами ЄС або відпочинком на березі Чорного моря.
 
Щорічно позашкільний навчальний заклад спільно з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти організовує курси підготовки та перепідготовки педагогів за напрямками: інструкторів дитячо-юнацького туризму, з суддівської підготовки, керівників шкільних музеїв, краєзнавчих гуртків, гуртків спортивного туризму, вчителів фізичного виховання в організації роботи з учнівською молоддю з масово-оздоровчого туризму, координаторів європейської просвіти, керівників євроклубів.
 
При Дніпропетровському дитячо-юнацькому центрі міжнародного співробітництва працює обласна дитячо-юнацька маршрутно-кваліфікаційна комісія, яка відповідає за випуск туристичних груп на маршрути категорійні та ступеневі. Щорічно в походах беруть участь понад 4000 учнів, студентів та педагогів області.
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2009 № 537 Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва визначено координатором програми „Формуванння механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку”, де важливе місце займає полікультурне виховання, європейська просвіта, та міжнародний зв’язок між учнями та педагогами області та країн Європи. Мета програми – підготовка освітніх закладів регіону та педагогів до розширення контактів Європейськими країнами.
 
Для реалізації покладених завдань ДДЮЦМС проводить цілий комплекс інноваційних проектів та заходів:
-    участь освітян регіону та учнівської молоді в європейських освітніх програмах та заходах, прийом іноземних молодіжних делегацій в Україні;
-    проведення курсів «Практичного ознайомлення з країнами Євросоюзу» та «Керівників європейських клубів»  для вчителів шкіл та позашкільних закладів освіти;
-    проведення конкурсу-захисту молодіжних проектів у сфері європейської просвіти;
-   створений обласний молодіжний європейський клуб „З любов’ю до Батьківщини – до Європейської спільноти”  ( з 2012 року - „Від активної молоді – до успішної громади”), головна мета якого – підвищити рівень поінформованості учнівської молоді сільських та міських районів Дніпропетровської області з питань європейської інтеграції України, стимулювати в них інтерес до вирішення актуальних питань на рівні свого села або району, сформувати досвід громадських дій та демократичної поведінки;
-    в рамках експерименту педагогами Центру створено банк даних міжнародних фестивалів, свят, змагань, форумів, громадських заходів, розроблені та реалізуються програми участі в ній молоді Дніпропетровщини.
 
Центром системно проводяться навчально-пізнавальні екскурсії та освітні обміни до європейських країн під гаслом „З любов’ю до Батьківщини – до Європейської спільноти” з  метою ознайомлення педагогів та учнівської молоді регіону з культурними та історичними центрами європейської цивілізації у контексті ознайомлення з європейськими витоками українського етносу, державності, культури; організовується участь освітян області в Міжнародних педагогічних виставках та проектах.
 
ДДЮЦМС проводить велику роботу по залученню школярів області до участі в обласних етапах Всеукраїнської історико-географічної експедиції „Історія міст і сіл України”, Всеукраїнської експедиції „Моя Батьківщина - Україна”, краєзнавчому конкурсі з активним способом пересування „Мій рідний край”.
 
Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2006 № 640 здійснює облік музеїв при навчальних закладах Дніпропетровської області. В області на базі закладів освіти працюють 268 музеїв.
 
З метою поширення досвіду роботи щодо розвитку музейної справи, формування у молодого покоління патріотизму, любові до рідного краю, поваги до народних звичаїв, традицій, духовних і культурних цінностей, на підставі матеріалів, наданих управліннями та відділами освіти, Центр систематизував за видав два збірники „Музеї закладів освіти Дніпропетровщини”.
 
Починаючи з 2001 року Центр з метою активізації туристсько-краєзнавчої роботи в регіоні щорічно проводить обласний туристсько-краєзнавчий конкурс „Золотий Колобок”. Визначення переможців відбувається щорічно у листопаді.
 
В 2006 році на базі Центру побудовано спортивно-туристичний майданчик „Екстрім-центр”, на базі якого щорічно проводяться міжнародні та області змагання з різних видів спортивного туризму та скелелазіння; відбувається курсова перепідготовка педагогічних працівників області, а також безкоштовно проводяться навчально-тренувальні заняття і збори для учнівської молоді навчальних закладів Дніпропетровщини.
 
З 2008 року Центром започатковано щорічне видання туристсько-краєзнавчого альманаху „Моє Придніпров’я”, до випусків якого входять науково-популярні статті з туристсько-краєзнавчої тематики, кращі роботи педагогів, ветеранів туризму, юних туристів та дослідників рідного краю, переможців і призерів  обласного конкурсу „Золотий Колобок”. На сторінках альманаху висвітлюються найактуальніші питання та новини туристичного життя регіону.
 
В 2010 році за матеріалами зібраними пошуковцями та активом ветеранів туризму у Дніпропетровському дитячо-юнацькому центрі міжнародного співробітництво відкрито „Алею туристичної слави”, в якій зібрані матеріали з історії туризму на Дніпропетровщині, директорів обласного позашкільного навчального закладу (в минулому Станції юних туристів), їх досягнення та внесок у розвиток дитячого туризму; про видатних туристів Дніпропетровщини, зірок туризму міст та районів області;   історію та сучасність туристичного спорядження. Експозиції „Алеї туристичної слави” щорічно поповнюються новими експонатами.
 
 З 2012 року започатковано видання путівника екскурсійно-туристичних маршрутів Дніпропетровщини.
 
Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва в своїй роботі підтримує постійні зв’язки з вищими навчальними закладами області, музеями, громадськими організаціями, спілками краєзнавців, етнографів тощо.
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2009 № 537 реалізується співпраця з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти в частині курсової перепідготовки педагогічних кадрів, які мають пряме відношення до туристсько-краєзнавчої діяльності, методичної роботи з педагогічними кадрами – семінари-практикуми, круглі столи, наради, обмін досвідом тощо, організації та проведення обласних змагань, тренувань школярів на смузі перешкод, збудованій за ініціативою ДДЮЦМС в спортивній залі ДОІППО. Спільна програма „Формування механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку”.
 
Складено строком на 5 років угоду про науково-технічне співробітництво між Дніпропетровським національним університетом  ім. О. Гончара (ДНУ) та КЗ „Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва” ДОР № 1348. Спільна робота з геолого-географічним факультетом ДНУ має такі позитивні результати: 5 випускників цього факультету працюють в Центрі; студенти проходять практику на базі Центру, успішно проводять екскурсії містом та областю; студенти-іноземці беруть участь у роботі обласного молодіжного європейського клубу „Від активної молоді – до успішної громади”, були учасниками такої форми роботи як „Жива бібліотека”; викладачі та студенти входять до складу журі при перевірці робіт учасників обласних етапів Всеукраїнських експедицій; професор, д.пед. наук, завідувачка кафедрою фізичної та економічної географії ДНУ ім. О. Гончара Зеленська Л.І. консультує з питань гуртка „Юні екскурсоводи” на базі Центру, доцент цієї ж кафедри Троценко О.В. працює керівником гуртка „Географічне краєзнавство” та Афанасьєв О.Є., доктор географічних   наук, працює у ДДЮЦМС методистом з краєзнавства.
 
Угода „Про спільну діяльність між Дніпропетровським державним інститутом фізичної культури і спорту та ДДЮЦМС” в сфері навчальної та спортивної діяльності, проходження практики студентами, здійснення суддівства тощо має безстроковий характер, але періодично оновлюється. Випускники (5) ДДІФКіС працюють в ДДЮЦМС на посадах керівників гуртків, методистів, інструкторів з туризму.
 
Спільно з представниками ВНЗ, відповідальними за виконання договорів, проводяться нетрадиційні засідання педагогічної ради ДДЮЦМС.
 
Для проведення обласних масових заходів Центр успішно співпрацює з управліннями фізичної культури та спорту, культури та туризму, Службою у справах  дітей облдержадміністрації. Тісна співпраця з обласними Федераціями спортивного туризму, спортивного орієнтування, альпінізму, скелелазіння сприяє високому рівню масових спортивно-туристичних заходів для школярів і студентів, президент обласної федерації спортивного туризму  Хлистун А.В. працює у позашкільному закладі інструктором з туризму.
 
ДДЮЦМС постійно підтримує творчий зв’язок з обласним історичним музеєм ім. Д.І. Яворницького, Будинком-музеєм Д. Яворницького, Дніпропетровським історичним і художнім музеєм,  Центром аерокосмічного виховання, Зоологічним музеєм, іншими музеями міста та Центром Петриківського розпису.
 
З питань євроінтеграції, громадянського виховання молоді та створення  і роботи обласного молодіжного європейського клубу „Від активної молоді – до успішної громади” налагоджена ефективна співпраця з Дніпропетровською обласною громадською організацією „Промінь”, яка працює за міжнародними програмами з питань виховання лідерів молодіжного руху, створення молодіжних осередків.
 
Навчально-виховний процес у Дніпропетровському дитячо-юнацькому центрі міжнародного співробітництва організований в 18 гуртках, навчання в яких безкоштовне. Гуртки є експериментальними майданчиками з наступних напрямів туризму та краєзнавства:
 • „Євроклуб” – 1 гурток;
 • „Спортивний туризм” – 1 гурток;
 • „Пішохідний туризм” – 2 гуртка;
 • „Спортивне орієнтування” – 3 гуртка;
 • „Спортивне скелелазіння” – 2 гуртка
 • „Водний туризм” – 1 гурток;
 •  „Гірський туризм” – 1 гурток;
 • „Спелеотуризм” – 1 гурток;
 • „Туристське багатоборство” – 4 гуртка;
 • „Географічне краєзнавство” – 1 гурток;
 • „Історичне краєзнавство” – 1 гурток,
які організовують свою роботу на базі Центру, навчальних і позашкільних закладів освіти Дніпропетровської області.
 
Гуртки працюють за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та за авторськими програмами, затвердженими рішенням педагогічної ради Центру. Вихованці краєзнавчих гуртків  беруть участь у краєзнавчих та археологічних експедиціях по різних районах Дніпропетровщини та регіонах України, а також приймають активну участь у Всеукраїнських та обласних краєзнавчих експедиціях і конкурсах. Вихованці гуртків з різних видів спортивного туризму неодноразові призери та переможці обласних, Всеукраїнських та міжнародних змагань зі спортивного орієнтування, скелелазіння та спортивного туризму. 
 
Навчальні програми, за якими працюють туристсько-краєзнавчі гуртки Центру, направлені на профорієнтаційне виховання учнівської молоді, надають необхідні навички, вміння та знання, готують юнацтво до майбутніх професій, таких як: інструктор з туризму, суддя спортивних змагань з різних видів туризму, педагог, екскурсовод. 
 
 Пріоритетні напрями роботи:
- Формування здорового способу життя підростаючого покоління засобами масового туризму.
- Виховання патріотів України засобами краєзнавства.
- Євроінтеграція в освітньому просторі засобами міжнародного співробітництва з молодіжними, міжнародними громадськими організаціями, навчальними закладами тощо.
- Створення матеріально-технічної бази відповідно Європейським стандартам.
- Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в систему туристсько-краєзнавчого напрямку роботи в області. 
 
 
Algebra Biologiya Literatura Geometriya Geografiya Obj Fizika Ekonomika Istoriya Astronomiya Informatika